Amaranthus hypochondriacus L.

[A. hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell.]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials

· rang altitudinal: 120 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – IV. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (2): 37-42]