Phlomis herba-venti

La flora

Més...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

La diversitat florística de les Guilleries és un reflex de la seva notable varietat de condicions geogràfiques i ambientals i també de la seva història i de l’activitat humana al massís. Hi trobem tant espècies pròpies de la terra baixa mediterrània com d’altres d’afinitat eurosiberiana, així com plantes adaptades als ambients especials de ribera, rocosos, agrícoles, antròpics, etc. Tampoc hi falten els tàxons singulars, ja sigui pel seu interès biogeogràfic (endemismes, posicions extremes de distribució, etc.), per la seva raresa i interès de conservació, o per la seva arribada recent com a plantes al·lòctones.

Catàleg florístic

Actualment el catàleg conté 1534 tàxons:

Més...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Flora singular

Contingut del catàleg

exemple_fitxa_Betonica

El catàleg florístic de les Guilleries recull totes les plantes vasculars que anem observant al massís des de l’any 2015. Inclou, per tant, els pteridòfits (falgueres i equisets), les gimnospermes i les angiospermes, tant si es tracta d’espècies autòctones com si són al·lòctones que hi creixen fora de cultiu.

Per cada tàxon, la fitxa del catàleg mostra la següent informació:

 • Nom científic: seguint majoritàriament la proposta de Sáez & Aymerich, 2021 (An annotated Checklist of the Vascular Plants of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula)).
 • Nom català: seguint principalment Vilar & Bou, 2021 (Plantes silvestres de les comarques de Girona).
 • Sinònims més comuns.
 • Família.
 • Regió biogeogràfica segons la proposta de Bolòs et al., 2005 (Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R. M. & Ninot, J. M. 2005. Flora manual dels Països Catalans, 3a ed. Pòrtic, Barcelona). En el cas de les plantes introduïdes s’indica la regió d’origen seguint principalment POWO (Plants of the World Online).
 • Forma biològica, segons Bolòs et al., 2005.
 • Hàbitat: descripció breu de l’ambient o ambients més freqüents on s’ha observat el tàxon.
 • Rang altitudinal on ha estat observat.
 • Observacions: aspectes taxonòmics, interès biogeogràfic, protecció legal, inclusió en catàlegs, distribució, etc.
 • Mapa de distribució per sectors.
 • Citacions bibliogràfiques.
sectors_Guilleries_imatge_fons_topo

OEST: vessants occidentals; SUS: vall de Susqueda; RMA: conca de la riera Major (part inclosa al massís); ROS: conca de la riera d’Osor; EST: vessants orientals; RSC_INT: conca de la riera de Santa Coloma (afluents que drenen cap a l’interior del massís); RAR: conca de la riera d’Arbúcies (part inclosa al massís); RSC_EXT: conca de la riera de Santa Coloma (afluents que drenen cap a l’exterior del massís).