Anisantha diandra (Roth) Tzvelev

estripa-sacs

[Bromus diandrus Roth; Bromus gussonei Parl.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, descampats

· rang altitudinal: 50 – 1060 m