Anisantha rigida (Roth) Hyl.

estripa-sacs

[Bromus rigidus Roth; Bromus diandrus subsp. maximus (Desf.) Soó]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, marges de camps, herbassars

· rang altitudinal: 140 – 150 m