Anisantha sterilis (L.) Nevski

estripa-sacs

[Bromus sterilis L.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 90 – 1080 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): Sant Hilari.
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, al norte de la estación.
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, al sur de la estación.
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, cerca del puente del ferrocarril, al sur de la estación.