Aphanes australis Rydb.

[A. microcarpa auct.]

icon_targeta_100 · família: Rosaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats

· rang altitudinal: 120 – 1170 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez-Haase et al. (2008): Rupit i Pruit: Montdois, la Caseta. Susqueda, sota el mas Puig de Rajols. Osor: pr. de les Illes d’Avall.