Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium

llengua de cérvol

[Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.]

icon_targeta_100 · família: Aspleniaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: roques ombrívoles, talussos humits, boscos humits

· rang altitudinal: 150 – 750 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Scolpendrium officinale]: estación termal de San Hilario.
  • Codina (1908) [Scolopendrium officinale Sm.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Scolopendrium vulgare Sm.]: La Mena, término de San Feliu de Buixalleu.
  • Vilar (1987) [Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. subsp. scolopendrium]: riera d’Arbúcies, sota el pont de la carretera a Breda.
  • Calleja (2006) [Phyllitis scolopendrium (L.) Newman]: Osor: can Verbolades-Río Osor.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.]: Susqueda: bac de Serrallonga, a l’embassament de Susqueda.
  • Gesti (2023) [Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector est.