Bidens aurea (Aiton) Sherff

bident auri

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica del Nord)

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: herbassars humits, vores de camins

· rang altitudinal: 90 – 160 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – IV. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (2): 37-42]

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Casasayas (1989): rodalies d’Hostalric (Vigo, 1976, BC 596397).