Borago officinalis L.

borratja

icon_targeta_100 · família: Boraginaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals nitròfils

· rang altitudinal: 50 – 990 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Borrago officinalis]: estación termal de San Hilario.
  • Llensa (1945) [Borago officinalis L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Borago officinalis L.]: Hostalric als marges i carres del poble.
  • Gesti (2020) [Borago officinalis L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Borago officinalis L.]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.