Bromus squarrosus L.

serrafalc gros

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars

· rang altitudinal: 340 m