Calepina irregularis (Asso) Thell.

calepina

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials, cunetes

· rang altitudinal: 90 – 170 m