Callitriche stagnalis Scop.

cal·lítric

icon_targeta_100 · família: Plantaginaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hidròfit (plantes aquàtiques)

· hàbitat: aigües estagnants o de corrent lent, cursos fluvials, basses, recs

· rang altitudinal: 50 – 990 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Pla de las Arenas, Guillerías.