Carthamus lanatus L. subsp. lanatus

card fuell

[Kentrophyllum lanatum (L.) Duby subsp. lanatum]

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals secs, vores de camins

· rang altitudinal: 50 – 740 m