Cenchrus longisetus M. C. Johnst.

cua de rata

[Pennisetum villosum Fresen.]

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àfrica tropical)

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: descampats, talussos

· rang altitudinal: 150 – 160 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2020. Catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners (la Selva, nord-est de Catalunya). Miconia, 4: 69-105]