Centaurea cyanus L.

blauet

[Cyanus segetum Hill]

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, herbassars

· rang altitudinal: 490 – 1070 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.