Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber

herba de Sant Jordi

icon_targeta_100 · família: Valerianaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: herbassars ruderals, talussos

· rang altitudinal: 110 – 980 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Llensa (1945) [Kentranthus ruber D. C.]: Costa del Castell de Hostalrich y muros y murallas de la misma villa.
  • Vilar (1987) [Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber]: castell d’Hostalric; rodalies dels pobles d’Hostalric i St. F.de Buixalleu.
  • Gesti (2023) [Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma.