Cirsium palustre (L.) Scop.

cardigassa palustre

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits

· rang altitudinal: 300 – 1160 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Monsoli.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Montsolí.