Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer

estepa ladanífera

icon_targeta_100 · família: Cistaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: brolles acidòfiles

· rang altitudinal: 320 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Gesti (2023) [Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer]: Santa Coloma de Farners: prop del túnel de les Fosses.