Convolvulus silvaticus Kit.

corretjola gran

[Calystegia sepium subsp. silvatica (Kit.) Griseb., C. silvatica (Kit.) Griseb. subsp. disjuncta Brummitt, ]

icon_targeta_100 · família: Convolvulaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: cursos fluvials, vores d’aigua

· rang altitudinal: 150 – 170 m