Cota altissima (L.) J. Gay

cota altíssima

[Anthemis altissima L.]

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de pistes forestals, herbassars

· rang altitudinal: 200 – 1010 m