Cotula australis (Spreng.) Hook. f.

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Australàsia, Àfrica del Sud)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells, parcs, voreres, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 110 – 400 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Gesti (2023) [Cotula australis (Spreng.) Hook. f.]: la Cellera de Ter: prop de can Bertran. Santa Coloma de Farners: al camí de can Garolera; en alguns carrers del nucli urbà; prop del mas Xifre.