Cotula australis (Spreng.) Hook. f.

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Australàsia, Àfrica del Sud)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: pradells, parcs, voreres, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 110 – 400 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2020. Catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners (la Selva, nord-est de Catalunya). Miconia, 4: 69-105]