Cyperus flavescens L.

serrana flavescent

icon_targeta_100 · família: Cyperaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials, basses, sòls temporalment humits

· rang altitudinal: 90 – 740 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Colmeiro (1846): Hostalrich.
– Vayreda (1880): de Espinelbas […] á Monsoli […] en direccion de Tortadés.
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra.
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].