Cyperus rotundus L.

serrana rodona

icon_targeta_100 · família: Cyperaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: camps, herbassars humits

· rang altitudinal: 220 – 260 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra.