Cyperus rotundus L.

serrana rodona

icon_targeta_100 · família: Cyperaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: camps, herbassars humits

· rang altitudinal: 220 – 260 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Sennen (1934) [Cyperus rotundus]: Hostalric […] lit du Tordéra.
  • Llensa (1945) [Cyperus olivaris Targ.-Tozz.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Cyperus rotundus L.]: Maçanes.
  • Gesti (2023) [Cyperus rotundus L.]: Guilleries orientals: sector riera de Santa Coloma; sector est.