Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb) Maire

ginestell català

[Sarothamnus arboreus (Desf.) Webb subsp. catalaunicus (Webb) C. Vicioso]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)

· hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals, matollars

· rang altitudinal: 60 – 590 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1902): Empalme.