Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. subsp. majalis

orquis magenc

[Orchis majalis Rchb.]

icon_targeta_100 · família: Orchidaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: prats de dall, herbassars humits

· rang altitudinal: 940 – 970 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Font et al. (2019) [Dactylorhiza majalis]: Sant Hilari Sacalm: Pla de les Arenes.
  • Gesti (2023) [Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. subsp. majalis]: Sant Hilari Sacalm: camps de la Casota de Matamala; entre la Telleda i la font de l’Arç; prat a les Nogueres.