Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. attenuatus (Sm.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm.

clavell

icon_targeta_100 · família: Caryophyllaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: rocams, talussos

· rang altitudinal: 100 – 1200 m

· observacions: subendemisme de Catalunya (un mínim del 50% de la seva àrea de distribució i/o població globals són dins de Catalunya)

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Guillerías.
– Vayreda (1902): Monsolí, Guillerías.
– Cadevall (1913-1937): formació granítico-piçarrosa de les Guilleríes, cim de S. Miquel Sulterra.