Dichondra micrantha Urb.

icon_targeta_100 · família: Convolvulaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica del Nord)

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: herbassars ruderals humits, vores de pistes forestals, parcs

· rang altitudinal: 110 – 460 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. & Vilar, L. 2019. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 83: 195-198]