Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

te bord

[Chenopodium ambrosioides L.]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials

· rang altitudinal: 50 – 1050 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Codina (1908) [Chenopodium ambrosioides L.]: [La Sellera y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Llensa (1945) [Chenopodium ambrosioides L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Chenopodium ambrosioides]: Maçanes; Hostalric.
  • Casasayas (1989) [Chenopodium ambrosioides L.]: Hostalric.
  • Casasayas (1989) [Chenopodium ambrosioides L.]: la Cellera de Ter; Hostalric.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Chenopodium ambrosioides L.]: Vilanova de Sau: club nàutic Vic-Sau.
  • Pérez-Haase et al. (2017) [Chenopodium ambrosioides L.]: Vilanova de Sau: club nàutic Vic-Sau.
  • Gesti (2020) [Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2021) [Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.