Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

te bord

[Chenopodium ambrosioides L.]

icon_targeta_100 · família: Amaranthaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials

· rang altitudinal: 50 – 1050 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Casasayas (1989): Hostalric (P. Montserrat, 1955, BC 609769).
– Casasayas (1989): Hostalric.
– Casasayas (1989): la Cellera (J. Codina, 1908, BC 55262, BC 55263).
– Casasayas (1989): la Cellera de Ter; Hostalric.