Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

pota de gall

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars humits, cunetes, conreus de regadiu, vores d’aigua

· rang altitudinal: 50 – 1020 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].
– Bolòs (1983): riba de la riera d’Arbúcies, prop de Can Horta.
– Bolòs et al. (1988): Maçanes, vora la riera de Caldes.