Eclipta prostrata (L.) L.

eclipta

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sorrals fluvials

· rang altitudinal: 80 – 150 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Batriu, E., Blanco-Moreno, J. M., Mercadé, A. & Pérez-Haase, A. 2010–2011. Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya oriental), III. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 76: 147–157]

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Batriu et al. (2010-2011): Vilanova de Sau: sota la presa de l’embassament de Sau; sota puig Gallinàs.