Eragrostis minor Host

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 70 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Guillerías.