Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. subsp. pilosa

nebulosa petita

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, descampats, herbassars ruderals

· rang altitudinal: 90 – 570 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Guillerías.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Guilleries (Masferrer).
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].