Erica scoparia L. subsp. scoparia

bruc d’escombres

icon_targeta_100 · família: Ericaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: nanofaneròfit (arbusts)

· hàbitat: brolles acidòfiles, boscos clars, vorades forestals

· rang altitudinal: 60 – 1150 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Monsoli.
– Vayreda (1880): de Espinelbas […] á Monsoli […] en direccion de Tortadés.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): S. Hilari, Guilleries a la serra del Coll.