Erigeron canadensis L.

coniza canadenca

[Conyza canadensis (L.) Cronq.]

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats, terres remogudes

· rang altitudinal: 50 – 1140 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Casasayas (1989): el Pasteral (J. Codina, BC 31805, BC 31808, BC 31809).
– Casasayas (1989): el Pasteral.