Ervum pubescens DC.

[Vicia pubescens (DC.) Link, V. tetrasperma (L.) Schreb. subsp. pubescens Bonnier & Layens]

icon_targeta_100 · família: Fabaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: vores de camins, herbassars

· rang altitudinal: 140 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Lapraz (1962) [Vicia pubescens Lk.]: à 7 Km au nord d’Hostalric.