Erysimum ruscinonense Jord.

erísim austral

[E. grandiflorum Desf. subsp. collisparsum (Jord.) O. Bolòs & Vigo]

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: camèfit (petites mates llenyoses)

· hàbitat: talussos, replans rocosos

· rang altitudinal: 90 – 1070 m

· observacions: subendemisme de Catalunya (un mínim del 50% de la seva àrea de distribució i/o població globals són dins de Catalunya)

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): les Guilleríes.