Euphorbia prostrata Aiton

lleterola prostrada

[Chamaesyce prostrata (Aiton) Small]

icon_targeta_100 · família: Euphorbiaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Amèrica)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls calcigats, camins, solars, parcs, fruiterars, vivers

· rang altitudinal: 70 – 980 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs & Vigo (1979): la Cellera (J. Codina, BC 99418).
– Casasayas (1989): la Cellera de Ter; el Pasteral.