Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

fajol bord

[Polygonum convolvulus L.; Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort.]

icon_targeta_100 · família: Polygonaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: camps, rostolls, vores de camins

· rang altitudinal: 60 – 1070 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.