Frangula alnus Mill. subsp. alnus

fràngula

[Rhamnus frangula L.]

icon_targeta_100 · família: Rhamnaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)

· hàbitat: vernedes

· rang altitudinal: 190 – 430 m