Fraxinus angustifolia Vahl

freixe de fulla petita

icon_targeta_100 · família: Oleaceae

· regió biogeogràfica: pluriregional

· forma biològica: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)

· hàbitat: boscos de ribera, basses, recs, terrasses fluvials

· rang altitudinal: 50 – 860 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, al norte de la estación.
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, al sur de la estación.
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, cerca del puente del ferrocarril, al sur de la estación.
– Bolòs (1954): Maçanes, orilla izquierda de la Riera de Santa Coloma, cerca del puente del ferrocarril, al sur de la estación.