Galactites tomentosus Moench

calcida blanca

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, terres remogudes

· rang altitudinal: 50 – 700 m