Galeopsis segetum Neck.

galeopsis blanca

icon_targeta_100 · família: Lamiaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: talussos saulonosos, vores de pistes forestals

· rang altitudinal: 110 – 1100 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1879): Monsoli, Susqueda, Santa Coloma.
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Vayreda (1902): Monsolí, Susqueda, Santa Coloma de Farnés.
– Sennen (1934): le torrent […] sur les deux rives [riera d’Arbúcies, aigües avall del Garduix].
– Bolòs (1951): Guilleries.