Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit

tètrahit

icon_targeta_100 · família: Lamiaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals humits, vernedes

· rang altitudinal: 160 – 1000 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Cadevall (1913-1937): Guilleries.