Helminthotheca echioides (L.) Holub

arpell

[Picris echioides L.]

icon_targeta_100 · família: Asteraceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins, descampats

· rang altitudinal: 40 – 850 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Pérez Jiménez (1892) [Helminthia echioides]: estación termal de San Hilario.
  • Codina (1908) [Helminthia echioides Gaertn.]: el Pasteral.
  • Llensa (1945) [Picris echioides L.]: [Hostalrich y su comarca (sense precisar localitat)].
  • Vilar (1987) [Picris echioides L.]: Maçanes.
  • Bolòs et al. (1988) [Picris echioides]: entre Anglès i la Cellera, riberal del Ter.
  • Pérez-Haase et al. (2013) [Picris echioides L.]: Vilanova de Sau: Tortadès.
  • Gesti (2020) [Helminthotheca echioides (L.) Holub]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Helminthotheca echioides (L.) Holub]: Guilleries orientals: sector riera d’Osor; sector riera de Santa Coloma; sector est.