Hemerocallis fulva (L.) L.

lliri d’un dia

icon_targeta_100 · família: Asphodelaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (Àsia)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: vernedes, herbassars humits

· rang altitudinal: 140 – 1020 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Pérez-Haase, A., Mercadé, A., Batriu, E. & Blanco-Moreno, J. M. 2013. Aportació al coneixement florístic de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Universitat de Barcelona]