Hyacinthus orientalis L.

jacint de jardí

icon_targeta_100 · família: Asparagaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània)

· forma biològica: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)

· hàbitat: prats, vorades herbàcies

· rang altitudinal: 160 m

· observacions: tàxon al·lòcton d’introducció o localització recent a les Guilleries [Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – IV. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (2): 37-42]