Iberis linifolia L. subsp. linifolia

viudeta

[I. linifolia subsp. dunalii (Bubani) Valdés]

icon_targeta_100 · família: Brassicaceae

· regió biogeogràfica: mediterrània

· forma biològica: hemicriptòfit (plantes herbàcies)

· hàbitat: suredes, vores de pistes forestals, talussos saulonosos

· rang altitudinal: 60 – 600 m

Citacions bibliogràfiques (veure referències bibliogràfiques):

  • Vayreda (1902) [Iberis violetti S. W.]: Hostalrich.
  • Llensa (1941) [Iberis dunalii Cad.]: Massanas, cerca de la Casanova d’en March.
  • Llensa (1945) [Iberis dunalii Cad.]: Casanova d’en March y Can Tiá (Massanas); Sot d’Infern.
  • Vilar (1987) [Iberis intermedia Guersent subsp. dunalii Bub.]: Maçanes; Sta. Coloma de F. fins a St. Pere Cercada.
  • Gesti (2020) [Iberis linifolia L.]: Santa Coloma de Farners: sector Guilleries.
  • Gesti (2023) [Iberis linifolia L. subsp. linifolia]: Guilleries orientals: sector riera de Santa Coloma.