Ilex aquifolium L.

grèvol

icon_targeta_100 · família: Aquifoliaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)

· hàbitat: boscos caducifolis, sots humits

· rang altitudinal: 70 – 1140 m

· observacions: tàxon protegit – Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya i Ordre de 28 d’octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Cadevall (1913-1937): Guilleríes.
– Bolòs et al. (1993): St. Miquel Solterra: vessant N; vora la carena; damunt Can Soler; vessant NW.
– Calleja (2006): Osor: can Verbolades-Río Osor.