Isolepis setacea (L.) R. Br.

[Scirpus setaceus L.]

icon_targeta_100 · família: Cyperaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: sòls temporalment humits, basses de pistes forestals saulonoses

· rang altitudinal: 120 – 960 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Vayreda (1882): Pla de las Arenas, San Hilari.
– Cadevall (1913-1937): vora dreta de la riera de Santa Coloma de Farners.