Jasione montana L.

jasíone montana

icon_targeta_100 · família: Campanulaceae

· regió biogeogràfica: eurosiberiana

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: brolles, pradells terofítics, talussos saulonosos, sòls sorrencs

· rang altitudinal: 50 – 1180 m

citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Pérez Jiménez (1892): estación termal de San Hilario.
– Sennen (1934): Hostalric […] lit du Tordéra.